OA1: Et festfyrværkeri af spændende kurser
Offentlig Administration 1. modul

Her ligger de 3 opgaver jeg skrev på OA1:

Forandring og Forklaringskraft (tværfag)

Eksamensessay i Offentlig Organisation og Styring

Notateksamensopgave i Offentlig og International Ret

Herudover er der et halv-stort økonomi-kursus på dette semester, men her er der heldigvis mundtlig eksamen.