Ordliste til "New Globalism, New Urbanism: Gentrification as Global Urban Strategy" af Neil Smith

destroy.jpg (8891 bytes)

Indledende bemærkninger

Denne tekst er (desværre) skrevet i en anglo-saksisk stil der benytter sig af store mængder sjældne og som oftest ikke decideret videnskabelig ord. Da jeg alligevel har slået mange af dem op på computeren, tænkte jeg at det ville være formålstjenligt at dele dem med resten af studiekredsen.

Teksten er i øvrigt særdeles spændende, i det den anslår nogle teoretiske strenge som vi endnu ikke har berørt i debatten i studiekredsen. Fx. hævdes det at det afgørende nye ved "globaliseringen" ikke er internationaliseringen (eller triadiseringen som det i praksis ofte er) af finans-kapitalen, men derimod globaliseringen af produktions-kapitalen. I dette lys er de virkelige globale byer i ligeså høj grad de hastigt voksende storby-økonomier i Asien, Latinamerika og (i mindre grad) Afrika som det er kommandocentralerne i Europa, Nordamerika og Japan. Herunder kommer nogle spændende betragtninger over betydningen af den grænse der (antageligvis) sættes af den distance det er fysisk muligt at pendle dagligt mellem hjem og arbejde. Herudover er der en række særdeles interessante overvejelser over gentrificeringsprocessen set som et generaliseret fænomen, et fænomen der ligger i kernen af den neoliberale urbanitet. Dette kobles til nogle spændende overvejelser om den rekonstituering der foregår af spatiale skalaer (byen, region, nationalstaten, det globale) og rum (kapitalens rum mv.). Alt sammen særdeles interessant.

Jeg er sikker på at Bo vil holde et spændende oplæg om emnet. Jeg vil i den forbindelse opfordre alle til, om muligt, at læse artiklen, da jeg tror den vil kunne give et godt udgangspunkt for debatten, i særdeleshed fordi vi kan diskutere hvordan de processer der omtales kan kaste lys over udviklingen i København.

Lidt om oversættelse af ord:

Det kan varmt anbefales at bruge Merriam-Webster Online Dictionary som ligger på:

http://www.m-w.com

Denne engelsk-engelsk ordbog er gratis og indeholder helt usandsynligt mange ord, med glimrende forklaringer på deres betydning, der er derudover en fortræffelig synonymordbog som er ganske anvendelig når man skriver på engelsk. Derudover benytter jeg mig af Gyldendals elektroniske dansk-engelsk engelsk-dansk ordbog, som jeg desværre kun har på mit arbejde.

Fra Merriam-Webster:

Main Entry: gen·tri·fi·ca·tion
Pronunciation: "jen-tr&-f&-'kA-sh&n
Function: noun
Date: 1964
: the process of renewal and rebuilding accompanying the influx of middle-class or affluent people into deteriorating areas that often displaces earlier usually poorer residents

Main Entry: gen·try
Pronunciation: 'jen-trE
Function: noun
Inflected Form(s): plural gentries
Etymology: Middle English gentrie, alteration of gentrise
Date: 14th century
1 a obsolete : the qualities appropriate to a person of gentle birth; especially : COURTESY b : the condition or rank of a gentleman
2 a : upper or ruling class : ARISTOCRACY b : a class whose members are entitled to bear a coat of arms though not of noble rank; especially : the landed proprietors having such status
3 : people of a specified class or kind : FOLKS <no real heroes or heroines among the academic gentry -- R. G. Hanvey>

Ordlisten inddelt efter side

s. 427
consummate - fuldbyrdende
revanchist - revancerende
bespeaks - vidner om
quaint - løjerlig, ejendommelig, kunstfærdig
ostensibly - angiveligt

s. 428
siphoning - dræne
eschewed - skyende

s. 429
abandon - løssluppethed
flaunt - lade hånt om
derided - hånet
malfeasance - myndighedsmisbrug
huffed - vrissede
slouching - ludet (som i ludende gangart)
pivoted - hænger på
misnomer - misvisende
abrogated - ophævede
outlier - udligger
co-optive - indoptagende
sway - svajen el. indflydelse

 

s. 430
infer - udelede el. slutte
nexus - nexus el. forbindelse
pollinated - bestøvede
ancillary - supplerende

s. 431
blithe - livsglad
astute - snedig
plethora - overflod
buffets - støder til
concatenation - sammenkædning

s. 432
swaths - skæringer
zenith - zenit, toppunkt
elicited - frembragt

s. 433
supplanted - fortrængt
invokes - påkalder
gutting - plyndring
ameliorative - forbedrende

s. 434
corollary - logisk konsekvens
fits - anfald
necromancy - åndemaneri

s. 435
conversely - omvendt forhold

s. 436
emanating - udstrømmende
resilience - spændstighed
fetter - lænke
unambiguously - klart (ikke-uklart)
cautious - forsigtig
borough - valgkreds
dovetails - passer
progenitors - forfædre
prerogative - forret
vis-à-vis - overfor

s. 438
mews - fælder / bure

s. 439
serendipitous - at finde værdi som der ikke søges efter
haphazard - tilfældig
poachers - krybskytter

s. 440
portends - varsler
assiduously - give konstant (men afdæmpet) opmærksomhed
verbiage - ordgejl
twinned - parret
coterie - klike

s. 441
dovetails - passer med
concerted - samordnet
percolated - sivet
emblematic - sindbilledligt
condominium - bygning med ejerlejligheder
hallmark - adelsmærke (el. ægthedsmærke i sølvtøj)

s. 442
unison - harmoni

s. 443
unassailable - immun mod voldsomme angreb
consonant - i overensstemmelse med (medlyd, konsonant)

s. 445
anodyne - smertestillende / lindrende
quintessentially - i sin essens

s. 446
anesthetizing - gøre sanse- og/eller bevidstløs
palpaple - håndgribelig
consummate - fuldbyrdende
ubiquitous - allestedsnærværende

s. 447
volatile - flygtige
receded - veget
engendered - skaber / afføder