Spaces of Neoliberalism:

Urban Restructuring in North America and Western Europe

 

Hvorfor læse 11 artikler fra samme artikelrække?

Dels er artiklerne alle sammen gode, hvad der næppe kan siges at være en selvsagthed i hvad der i dag bliver publiceret. Derudover er det vores håb at denne tilgang vil vise sig nyttig af en række andre grunde. Vigtigst er det, at artiklerne er blevet til på baggrund af en konference hvor hovedparten af forfatterne tog del. Dette gør at der er større sammenhæng mellem artiklerne en hvad der som ofte ses, selv i antologier. Netop denne sammenhæng er vital for studiekredsen, da en af de væsentligste ambitioner med litteraturvalget er at facilitere hvad der kunne kaldes en evolutionær og delvist kollektiv erkendelsesmæssig og teoretisk proces hos deltagerne. En bevidst venden sig i mod teoretisk og analytisk spredt fægtning i løs formation og de "pick-and-choose"-tendenser der lader sig identificere indenfor overraskende mange akademiske sfærer og felter. Det er således målet at hvad der ved første øjekast ligner et "snævert" felt af artikler, i sidste instans sætter studiekredsen fri til at nå teoretiske og analytiske niveauer, der muliggør en meningsfuld behandling af signifikante entiteter og udviklinger på en række planer. Fordelen ved at behandle samspillet mellem neoliberalismen og det urbane, er således ikke kun at vi har at gøre med et underbelyst samspil mellem to meget betydende størrelser, men også at netop fokus på det kontingente samspil forankrer hele øvelsen solidt teoretisk, samtidig med at den (gennem artiklernes forskellige udgangspunkter og tilgange) muliggør en frugtbar krydsbestøvning mellem forskellige traditionelle fagretninger; en krydsbestøvning det ville have været svært at finde en bog der kunne facilitere.

 

Indholdsfortegnelse med links til artiklerne
Denne sider giver et hurtigt overblik, inklusiv links til samtlige artikler.

 

Preface: From the "New Localism" to the Spaces of Neoliberallism
Forordet giver på 7 skarptslebne sider et godt overblik over ambitionen med særnummeret.

DET VIL VÆRE EN STOR FORDEL AT HAVE LÆST DETTE TIL INTRO-MØDET

 

Part 1: The Urbanization of Neoliberalism: Theoretical Debates
Første del indeholder fire artikler. Disse søger at udforske neoliberalismen fra en teoretisk synsvinkel. Herudover lægges der særlig vægt på den teoretiske analyse af det kontingente samspil mellem neoliberalismen og det urbane.

 

Part 2: Cities and State Restructuring: Pathways and Contradictions
Anden del indeholder ligeledes fire artikler. Her videreføres den teoretiske udforskning af neoliberalismen og det urbane, med et særskilt fokus på statslig restrukturering. Altså en analyse af den offentlige sfæres nye beskaffenhed, roller, formål og metoder set i lyset af resultaterne af den foregående teoretiske blotlægning af neoliberalismen i almindelighed, og dens forhold til det urbane i særdeleshed.

 

Part 3: New Geographies of Power, Exclusion and Injustice
Tredje og sidste del af særnummeret indeholder tre artikler. Her søges de tidligere hovedsageligt teoretiske og meso-niveau-analytiske udsagn ført ned på empirisk niveau. Dette gøres gennem case-studier af Glasgow, Toronto og europæiske storskala-byudviklingsprojekter.