Perspektiver for Naturskov i Danmark

En komparativ analyse af tre forskellige naturskovstyper med henblik på natursyn og den videnskabelige baggrund herfor
Dette er titlen på en artikel vi har lavet som en del af en hovedtemaopgave på Geografi, RUC. Kommentarer er meget velkomne til:

Nicolaj Bergerud                     Alex Tonnesen                     Krister Hansen

Abstract:

Artiklen tager udgangspunkt i naturskove som arvtagere for fortidens urskove. Udfra tre konkrete cases, heraf to hollandske, defineres tre naturskovstyper; den museale naturskov, den rekreative naturskov og naturskovsreservatet. Den museale naturskov er den mest udbredte i Danmark og udspringer af et romantisk natursyn samt en historisk bundet forskningstradition. Naturskovsreservatet er naturskov med vægten på store græssere og natur i fri udvikling. Dette bunder i et biocentrisk baseret økologisk natursyn, som kun er spirende i Danmark. Den rekreative naturskov, som den beskrives, er en erstatning for den velkendte bøgeproduktionsskov, dog uden produktion og med større krav til rekreationsværdien, defineret udfra høj landskabelig variation som mål for biodiversitet. Dette kommer af en ændring af det demokratiske natursyn fra et nyttepræget mod et mere økologisk præget natursyn. Det vises, hvordan der gennem forskellige videnskabelige fremstillinger af en problemstilling, kan argumenteres hen mod konkrete forvaltningsprincipper for naturskov med baggrund i forskellige natursyn.

Se hele artiklen i Word 97 format: Perspektiver for Naturskov i Danmark.doc (kan kun downloades med Internet Explorer af ukendt årsag)

eller PDF-format: Perspektiver for Naturskov i Danmark.pdf


Printkvaliteten er ens, men nogle figurer ser bedre ud på skærmen i word-format, højreklik på linket for at downloade

Nogle relevante links:

Nepenthes
            Skov- og Naturstyrelsen                Hans Kampf

Det Hollandske Ministerium for Landbrug, Naturforvaltning og Fiskeri

Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse

This page created with Cool Page.  Click to get your own FREE copy of Cool Page!